ENGLISH
Kezdőlap/ Antropocén – Zeitgeist kiállítás

Antropocén – Zeitgeist kiállítás

A Parallel Intersection Budapest 2019 kiállításon a PARALLEL projekt tavalyi, második ciklusban résztvevő fotográfusok munkái négy nagyobb egységbe rendezve láthatóak a Capa Központ Zeitgeist című kiállításán.

A kiállításon résztvevő, fiatal kortárs alkotók a fotográfia eszköztárának széleskörű felhasználásával, különféle technikák és új médiumok együttes alkalmazásával hozták létre munkáikat. Műveikkel korunk, környezetünk aktuális kérdéseivel, problémáival, különböző generációs érdeklődési köröket érintő témákkal foglalkoznak. A kurátori koncepció szerint a Zeitgeist című kiállításon a munkák tematikus felosztásban jelennek meg: a posztigazság, az antropocén, a misztikum és az identitás témakörei alá rendezve. A bemutatott művek összességéből kiolvashatóvá válik az a korszellem, amely irányt ad a huszonegyedik század első negyedében élő emberek gondolkodásának, vágyainak és törekvéseinek. (Gellér Judit és Mucsi Emese kurátorok)

ANTROPOCÉN

Martin Eberlein: Részlet az Ahol én élek, ott nincsenek jegesmedvék | From the series There Are No Polar Bears Where I Live, 2019
Martin Eberlein: Részlet az Ahol én élek, ott nincsenek jegesmedvék | From the series There Are No Polar Bears Where I Live, 2019
Garrett Grove: Részlet Az „álom” határán című sorozatból | From the series The Edge of Some Dream, 2019
Garrett Grove: Részlet Az „álom” határán című sorozatból | From the series The Edge of Some Dream, 2019
Sinead Kennedy: Részlet a Felszínen maradni című sorozatból | From the ongoing project Treading Water (video still), 2019
Sinead Kennedy: Részlet a Felszínen maradni című sorozatból | From the ongoing project Treading Water (video still), 2019
Mateusz Kowalik: Részlet az Ördögborda című sorozatból | From the series Devil’s Rib, 2019
Mateusz Kowalik: Részlet az Ördögborda című sorozatból | From the series Devil’s Rib, 2019
Jake Mein: Johnny, részlet a Hamvak című sorozatból | Johnny, from the ongoing series Ashes, 2019
Jake Mein: Johnny, részlet a Hamvak című sorozatból | Johnny, from the ongoing series Ashes, 2019
Rocco Venezia: Részlet a Vajon az élet a nap alatt nem csak egy álom című sorozatból | From the series Is Life Under the Sun Not Just a Dream, 2019
Rocco Venezia: Részlet a Vajon az élet a nap alatt nem csak egy álom című sorozatból | From the series Is Life Under the Sun Not Just a Dream, 2019
Cihad Caner: A megszelídíthetetlen szörnyeteg (f)eltűnése | Demonst(e)rating the Untamable Monster (videó | video still), 2019
Cihad Caner: A megszelídíthetetlen szörnyeteg (f)eltűnése | Demonst(e)rating the Untamable Monster (videó | video still), 2019

Az emberközpontú világszemlélet gondolatkörén belül a változások (földtörténeti) korát antropocénnek nevezik. A jelenleg ismert emberi civilizáció egy tízezer éves, viszonylagos klimatikus állandóságnak köszönhetően jött létre a holocénben. Míg itt a legnagyobb hatású földfelszínformáló erővel a Nap bírt, addig az antropocén-koncepció szerint az új érában a viszonylagos jólét és az ezzel együtt járó túlnépesedés, illetve a növekedéspárti gazdaságpolitikai elvek szerint működő globális kereskedelmi folyamatok következtében olyan helyzet állt elő, amelyben az emberi jelenlét ugyanilyen erőteljes hatást gyakorol a Föld ökoszisztémájára.

A szekcióban szereplő alkotók az antropocénhez kapcsolódó, különböző nagy altémákat érintenek. Egyes munkák a globális környezeti válsággal, valamint ezzel összefüggésben az egyén és a természeti környezet kapcsolatával foglalkoznak (Martin Eberlein, Mateusz Kowalik). Egy kis új-zélandi város ipartevékenységét és közösségét bemutató mű a gazdasági átrendeződést tematizálja (Jake Mein). Más sorozatok a klímaválság következtében jelentésváltozáson átesett szimbolikus természeti jelenségeket és hatásukat vizsgálják: a Napot és a felerősödése következtében gazdaságilag, kulturálisan és esztétikailag is megváltozott dél-európai környezetet (Rocco Venezia), valamint a tengert az Egyesült Államok nyugati partja mentén mint természeti és politikai földrajzi területet (Garrett Grove). Más projektek az idegenséggel, a „Mássággal” kapcsolatos filozófiai-esztétikai kérdéseket feszegetnek (Cihad Caner) vagy részben személyes történetek megismertetésével a menedékjogért folyamodók köztes, bizonytalan állapotát teszik széles körben láthatóvá (Sinead Kennedy).

Az antropocén szekcióban bemutatott munkák nem aktivista projektek, hanem a didaktikus megoldásokat nélkülözve, különböző történeteket elmesélve, érzéki hatásokkal operálva képesek a szemléletformálásra, az egyén felelősségének tudatosítására a jövőjével kapcsolatban. (Mucsi Emese kurátor)

Alkotók: Cihad Caner (TR/NL), Garrett Grove (US), Jake Mein (NZ), Martin Eberlen (UK), Mateusz Kowalik (PL), Rocco Venezia (IT/GR), Sinead Kennedy (AU)

Parallel Intersection Budapest 2019