ENGLISH
Kezdőlap/ BPR 2018 – Konzulensek értékelései // Feedback from consultants

BPR 2018 – Konzulensek értékelései // Feedback from consultants

A Budapest Portfolio Review 2018 konzulenseinek rövid értékelése

Böröcz László galériavezető, 2B Galéria

Nagy öröm volt számomra, hogy a legkülönbözőbb fotóirányzatok fiatal képviselőivel találkozhattam a két nap során. A programon részt vevő fotósok anyaga nyilvánvalóan többféle színvonalon mozgott, de összességében erős benyomást keltett. Szerencsére voltak olyanok, és nem is kevés számban, akik szemmel láthatóan bátran keresik saját útjukat, törekszenek a saját nyelv megtalálására, és nem a már bevált, korábban megismert sémákat próbálják követni.

Tudom, hogy a Portfolio Review jelenlegi szabályzata csak annyi díjat tesz lehetővé, amennyit szombaton kiosztottunk, de én megfontolás tárgyává tenném, hogy ezt a kört a jövőben bővíteni lehessen. Vagy ha nem is díjat, de legalább külön értékelést kapjanak azok, akiket arra érdemesnek talál a felkért zsűri. A pozitív visszacsatolás bizonyára komoly segítség egy pályáján még csak éppen elindult fiatal alkotónak!

Fontos volt, hogy a jelentkezőkkel folytatott beszélgetések során nem csak a portfoliókat láttam, mögöttük számos esetben a művész érzékeny személyisége is megvillant. Ezek a találkozások, a képek kapcsán elmesélt személyes történetek számomra ugyanolyan élményt jelentettek, mint egy-egy mesterien kivitelezett fotográfiát szemlélni. Köszönöm, hogy részt vehettem a Budapest Portfolio Review-n!

 

Csatlós Judit muzeológus, kurátor, Kassák Múzeum

A Budapest Portfolio Review 2018 zsűrijének nehéz dolga volt a legjobb portfólió kiválasztásánál, hiszen a releváns kérdésfeltevés, az időszerűség és a kivitelezés minősége terén sok professzionális munkával találkozhattunk. Legalább ugyanennyire meghatározó élmény volt számomra a nyitott, még folyamatban lévő munkákról és projektekről folytatott konzultáció, ahol a végeredmény szempontjából valódi tétje volt az elhangzottaknak.

Ha közös szálat kellene találni, akkor határozott tendencia állapítható meg a fotó és a társművészetek egymásra hatása terén. Bizonyos művészek erős konceptuális háttérrel rendelkeznek, illetve markáns képzőművészeti és performatív módszerekkel élnek a fényképek létrehozása során. Ez nem új jelenség, viszont a médium működését középpontba állító kísérletezések esetében mégis újszerű ez a megközelítés. A számomra legizgalmasabb kérdésfelvetések a technológia és a kultúra keresztmetszetét vizsgálták, pontosabban a technológia és a tudomány tapasztalatra tett hatásával, társadalmi és kulturális beágyazottságával, valamint az életvilágot meghatározó szerepével foglalkoztak. Ezekben a megközelítésekben az új technológiai környezetet már nem csak a mindennapjaink aktív alakítójaként, hanem a személyiségünk és biológiai határaink formálójaként mutatták be az alkotók.

A dokumentumfotó esetében szintén nem csak a tematikai elmozdulások, és az aktuális társadalmi történések feldolgozása voltak megfigyelhetők. A képi megformálás és a dokumentálás igénye mellett ma már láthatólag megkerülhetetlenek az etikai szempontok, a fotós és a képkészítés alanya, illetve a dokumentált közösség egymáshoz való viszonya. A legkiemelkedőbb munkákban az objektív közlés mellett a valóság egyéni tapasztalata és személyes vonatkozásai kaptak nagy hangsúlyt.

Ez a találkozó a kurátorok és a művészek számára egyaránt nagyszerű lehetőség volt a szakmai kapcsolatok építésére, és új utak felfedezésére.

 

Csizek Gabriella kurátor

A portfolió rewiev résztvevői olyan projekteket, képsorozatokat mutattak be, melyekből levonható volt számomra a következtetés, hogy magas színvonalú képzésekben vettek/vesznek részt. Átgondolt, megszerkesztett munkákkal találkozhattam. Ez alkalommal saját témaválasztású, belső késztetésből fakadó sorozatokat mutattak be és nem kerültek elő a kiadott iskolai feladatok képi megoldásai. Bátor és nyitott szemléletű projekteketmutattak be lelkesen a részvevők, olykor a fotográfia médiumának határait is feszegetve.

 

Attila Durak művészeti igazgató, FotoIstanbul

It was a great team work well organized event. The selection of the reviewers was very diverse so photographers had good change to get different type of opinion, advice and assistance for furthering ones work and career. In addition to that for the reviewer(us), the portfolio reviews and applicant(artist)’s quality was high, so was also good opportunity for us for discovering new work and new artists, Personally, I have lived with many images in my head to promote some of the photographers or portfolios through the organization.

 

Ferenczy Bálint fotótörténész

A Budapest Portolio Review kivételes lehetőséget teremt mind a résztvevő alkotók, mind a konzulenseknek számára egymás alkotói és konzulensi szempontjainak megismerésére, a nemzetközi diskurzus létrejöttére és a szakmai kapcsolatok elmélyítésére. (A díjazott Szalai Dániel Novogen sorozata és Szombat Éva portfóliója kivitelezésükben és koncepciójukban is kiemelkedett a résztvevő fotográfusok közül.)

 

Gyenis Tibor képzőművész

Köszönöm minden résztvevőnek a bizalmat és az élményt. Nagyszerű volt találkozni jól átgondolt, színvonalas fotográfiai programokkal és új, ígéretes ötletekkel egyaránt.

A rengeteg lelkes alkotónak köszönhetően a gyengélkedő magyar művészeti intézményrendszer ellenére a fotográfia területén folyamatosan gyarapodó és egymásra épülő tudás tapasztalható. A Portfolio Review egy hatékony kapcsolatépítő lehetőség, amely remélhetőleg sokak munkáját segít bekapcsolni a nemzetközi művészeti áramlásokba. A számomra revelatív portfóliók elsősorban az egy téma körbejárására épülő folyamatos, akár több évig készülő projektek voltak, ahol az elmélyült fotográfiai munkát egy áttekintő, hol szigorúbb és szikárabb szerkesztés, hol egy többrétegű, több stílust együvé szervező módszer formálta sorozattá vagy szerkesztett belőle könyvet.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által meghívott kiváló külföldi szakemberek révén elgondolkodtató szempont rajzolódott ki a hazai fotográfia terepét illetően. A zsűrizés alkalmával szinte egybehangzó benyomásként merült fel a szomorúság. A képeken, sorozatokon látható emberi viszonyok, drámai helyzetek és sorsok persze nem magyar sajátosság, azonban az esendő és pusztuló tárgyi környezet, az építészeti és vizuális minőség igénytelensége az egyes projektekből összeadódva valamiféle generál-sajátosággá változott. Ebben a helyzetben a humoros vagy analitikus, a  fotográfia ismeretelméleti sajátosságaival foglalkozó munkák kitüntetett figyelmet kaptak.

 

Hernádi Levente képszerkesztő, Index.hu

Kimerítő élmény volt a kétnapos konzultáció, de meglepően sok új tapasztalattal lettem gazdagabb a második nap végére. Hírújságnál dolgozó szerkesztőként ritkán van alkalmam elmélyedni az izgalmas újdonságokkal kísérletező, fiatal hazai fotósok munkáiban, a portfolio review egyszerre mutatott rá erre a hiányosságomra, és segített pótolni sok évnyi lemaradást.

A nálam megfordult fotósok között voltak lelkes amatőrök és évtizedes rutinnal alkotó profik is. A két nap legnagyobb tanulsága, hogy mindkét csoportnak – és a skálán bárhol elhelyezkedő többi fotós számára is – hasznosak ezek az alkalmak, amikor bemutathatják a fotóikat, és beszélhetnek az aktuális  munkájukól. A kapcsolatépítés mellett ez abban segít sokat a fotósnak, hogy magabiztosabbá váljon, és tudatosabban tudjon folytatni egy éveken átívelő témát.

Nekem konzulensként abban segített, hogy újra és újra kilépjek a komfortzónámból, és megpróbáljak olyan terepen is tanácsokat adni, akár csak személyes benyomások formájában, ahol eddig egyáltalán nem mozogtam otthonosan.

A nyertes portfolió kiválasztásában már a megbeszélés első köreiben is elég egyhangú volt a zsűri véleménye. Több fotós is rendkívül erős munkákkal érkezett, amik nemzetközi színtéren is tudnak valódi értéket képviselni, az egyetlen nehézség az volt, hogy a különböző területeken alkotó fotósok közül csak egyetlen győztest lehetett választani. Én körül örülök neki, hogy sikerült egy fiatal, feltörekvő tehetséget támogatni.

 

Emilia van Lynden művészeti igazgató, Unseen, Amsterdam

Two days reviewing 36 portfolios of young photographers at the Robert Capa Center was a fantastic manner to get an insight into the diverse approaches to contemporary photography in Hungary. All participants presented themselves in an enthusiastic and professional manner, and were open and eager to hear feedback in regards to their work. The majority of the projects presented were well thought out mature bodies of work that delved into relevant global social and political topics or researched the essence of the photographic medium and its possibilities. The review reflected the vast amount of young talented practitioners that are currently working in Hungary.

 

Mucsi Emese kurátor, Capa Központ, szerkesztő, Artmagazin

A Budapest Portfolio Review-n való részvétel számomra több szempontból is tanulságos volt. Elsőként kiemelném azt a benyomást, ami a jelentkezők felkészültségét méltatja: a legtöbben kifejezetten erre az alkalomra készülve, a reviewerek szakmai irányultságát figyelembe véve mutatták be munkáikat, ügyelve arra, hogy a megadott időkeretbe nem fér bele minden eddigi projektjük. Aki nem ezt a stratégiát követte, nem tudta kiemelni a portfólió legfontosabb elemeit, így valamelyest hátrányba is került. A reviewerek szakmai önéletrajza mellé javaslom egy a felkészülést segítő szempontrendszer felállítását, akár az idei konzulensek segítségével.

Másodszor kiemelném, mennyire hasznos volt, hogy a riportfotós és a képzőművészeti fotós attitűddel rendelkező alkotók nem elkülönítve, hanem egymással vegyülve kaptak helyet az – egyébként reviewert nem kímélő, kicsit zsúfoltra töltött – táblázatban, mert így a külföldi meghívottak és velük a magyar konzulensek is egy kisebb összképszerű merítést kaptak a régióbeli, de főként a magyar fotósok aktivitásáról. Az amatőr kategóriába tartozó jelentkezők beválogatását kérdésesnek tartom, ugyanakkor mindenképpen támogatom, hogy esélyt kapjanak olyan fotósok is, akik eddig nem kerültek be a magyar és a nemzetközi fotós közegbe. A tehetséggondozásnak, ami a review egyik fő motivációja, része a tehetségek felfedezése is, ez pedig ebben a körben is megtörténhet.

A döntéshozás pillanataiban az egyes szakemberek szakmai, ízlésbeli és a pozíciójukhoz kapcsolódó lehetőségek – pl. kiállításon való részvétel, nyomtatott sajtóbeli megjelenés – szempontjából közelítő ítéleteket hoztuk összhangba. A folyamat során kiderültek az apró különbségek, de a nagy nemzetközi láthatóságot biztosító amszterdami Unseen Futures rendezvényén és az Art Market Budapesten is lehetőséghez jutó élmezőnybe tartozó alkotók munkáiról mindenki elismerően nyilatkozott.

A review kiváló alkalom volt arra, hogy a mentális portfólió-adatbázisom kibővüljön. Kurátorként ebből válogatok, vagy épp ezekből indulok ki a kiállításkoncepciók összeállításakor, illetve a további ösztöndíjakkal, megjelenési lehetőségekkel kapcsolatos ajánlások esetében is ezt használom. Emellett szerkesztőként és szerzőként is kiemelten figyelem a „poolba” bekerült munkásságokat.

 

Somogyi Hajnalka kurátor, OFF-Biennálé Budapest vezetője

Nagyon örülök, hogy konzulensként részt vehettem a Budapest Portfolio Review-n. Minden olyan alkalom, amikor megismerhetek művészeket és a munkáikat, hozzájárul az OFF-Biennále szervezőjeként végzett munkámhoz, és a Portfolio Review egy ilyen, különösen intenzív és a résztvevők munkáit, csakúgy, mint a szervezést illetően magas színvonalú esemény volt. A művészi színvonal biztosan annak is köszönhető, hogy az elnyerhető díjak komoly megjelenési lehetőséget jelentenek, különösen a pályakezdők számára.

A húsz perces, szünet nélküli váltások nagy kihívást jelentettek: sok esetben, különösen az idő előrehaladtával megnehezítették számomra a ráhangolódást, az adekvát reakciót. Úgy tapasztaltam, hogy a résztvevők többségének nincsen gyakorlata ebben a prezentációs formában. Sok esetben úgy tűnt és részükről meg is fogalmazódott, hogy műveik bemutatása, céljaik, döntéseik artikulálása időkerettől függetlenül is nehéz feladat számukra, amire például az oktatás, amelyben részesültek, nem készítette fel őket. Mindezek miatt nem vagyok meggyőződve arról, hogy az esemény feszes ritmusa, annak minden nyilvánvaló előnye mellett,  a résztvevők többsége számára optimális körülményeket teremt.

Ha a cél az, hogy a Review ebben a formájában még jobban működjön, szerintem hasznos lenne, ha a jövőben az esemény szervezői összeállítanának egy olyan személyre szabható javaslat- és kérdéscsomagot, amely segíthetne a résztvevőknek a felkészülésben, hogy a legtöbbet hozhassák ki a BPR adta lehetőségből.

 

Sebastian Vaida fotográfus, a Photo Romania Festival vezetője

During April 13-14 I had the privilege to be one of the reviewers at the Capa Center in Budapest, in an event with a lot of high quality projects and images. The participants had many interesting proposals and the decision for choosing the winners was a difficult one. Overall, it was a very well-organized event, with 14 international reviewers and over 50 participants, that one again confirms the quality of work presented in the Capa Center projects. I had the chance to review projects from both photographers in their beginning years as well as professional ones, with years of experience and expertise in the field. In the end, we chose one winner to be presented and exhibited in the Photo Market show in Budapest as well as five other winners that will benefit from the exposure in the EPP (European Photography Platform) Futures project.