ENGLISH
Kezdőlap/ Dr. Hoppál Péter megnyitóbeszéde

Dr. Hoppál Péter megnyitóbeszéde

a Capa in Color kiállításon

Tisztelt Nagykövet Asszony!
Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt John G. Morris Úr!
Tisztelt külföldi és belföldi vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Nagy öröm számomra, hogy a magyar fotográfia történetiségét és annak kortárs üzenetét felvállaló intézményben találkozhatunk egy, az egész Világ érdeklődésére számot tartó kiállításon Budapesten. Régi adósságunkat törlesztettük 2013-ban, amikor a Capa Központ létrejöhetett Magyarországon, Budapesten. A vizuális kultúra, vizuális művészetek sorában a fotográfia egyre erőteljesebb üzeneteket fogalmaz meg, és az érdeklődő közönség is egyre inkább odafigyel erre az egyébként a kreatív iparban is egyre hangsúlyosabban pozícionált művészeti ágra. Nem vitás, hogy a fotográfia a tömegkommunikáció terjedésével és erősödésével, illetve a mindennapi mobileszközök használatával egyre népszerűbb művészeti ággá vált napjainkban.

Hoppal_Csakvari_hirkep
Fotó: Csákvári Zsigmond

Ezeknek a kortárs művészeteknek a gyökereiig visszatekintve a fotográfia történetében nagyon jelentős magyar szereplőket találunk.
Ha Robert Capa örökségére tekint a nemzetközi társadalom, akkor azt láthatjuk, hogy a képbeli történetelmesélés atyjáról van szó, ennek a mostani tárlatnak az időtartama, az 1938 és 1954 közötti időszak pedig különösen is súlyos és nehéz korszaka volt a nemzetközi történelemnek. A II. világháború, vagy a spanyol polgárháború történetét egyéni, személyes történeteket megjelenítő képeken keresztül elmesélni valódi művészet. Robert Capa szerkesztője és személyes munkatársa, John G. Morris személyiségén keresztül, aki jelenlétével megtiszteli ezt a megnyitót, az akkori együttműködés és a létrejött végeredmény máig ható üzenete a kiállítás minden látogatója számára elevenen fogalmazódik meg.
A magyarországi kormányzati törekvések fontos eleme, hogy a fotográfia művészeti ágát minél intenzívebben mutassuk be a nagyvilágnak, úgyis, mint a XX. század valóságának a nagy magyar alkotókon keresztüli képlátását, történet-elmesélési módját. Célunk ezáltal a magyar fotográfia hagyományait is a nemzetközi közönség előtt pozicionálni.

Nagyon bízom abban, hogy az Európában elsőként Magyarországon látható Capa in Color kiállítás Budapesten nagy közönséget fog vonzani szeptemberig. Nagy tisztesség, hogy az International Center of Photography együttműködésben a budapesti Capa Központtal megadta annak lehetőségét, hogy itt láthatjuk ezeket a képeket. Főhajtás az alkotóknak, tisztelet a kurátoroknak, köszönet az intézményeknek!

Ezennel a Capa in Color kiállítást nagy szeretettel megnyitom.