ENGLISH
Kezdőlap/ Események/ Individuális mitológia

Individuális mitológia

Drozdik Orsolya 1975-ben a Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként vezette be az Individuális mitológia címet konceptuális programja megnevezésére. A Játsszad újra Drozdik, táncolj az emlékdarabok pengéin! az archaikus kutatás rekonstruktív módszerével építi újra a múltat, közte saját múltját is. Drozdik Orshi performansz 45 percben március 19-én, szerdán 18 órától a Capa Központban.

INDIVIDUÁLIS MITOLÓGIA
Játsszad újra Drozdik, táncolj az emlékdarabok pengéin!
Performansz 45 percben

Drozdik Orsolya 1975-ben a Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként vezette be az Individuális mitológia címet konceptuális programja megnevezésére. A terminológia használata és annak speciális értelmezése meghatározónak bizonyult későbbi életművének tekintetében. A több variációból álló sorozat a nőiségének kérdését középpontba helyező, a társadalmi és a művészeti közegben egyaránt helyét kereső fiatal művésznő önmeghatározási kísérleteire épült. A mű abból a felismeréséből táplálkozik, miszerint „az identitás kérdései mindig összekapcsolódnak a hatalom és reprezentáció, valóság/igazság és annak ábrázolási viszonyának a vizsgálatával”.

Korábbi sorozatához, az AktModellhez hasonlóan, ebben a ciklusában is a képek és a szövegek könyvtári keresésével alapozta meg munkáját. Az archívumokban fényképeket gyűjtött az akkori Kép Bank Konceptjéhez, majd ezeket a performanszokban saját táncoló testére és  a már elkészült  képekre vetítette. A performanszokon készült fotókon, az átfedésben lévő képeken „a kulturális közeg és az intézmény determinatív” jellegét hangsúlyozta, melyeknek jelentését a súlypontok eltolása révén tovább értelmezte. A képeket a művészettörténet, a művészetoktatás, a politikai propaganda és a szabad-tánc témakörében kutatta és találta meg. „Ezek a képek és a képek ábrázolásának jelentése, testemre rajzolódtak, elmémbe vésődtek, létezésem részeivé váltak, meghatároztak.”

Az 1975 és 1977 között előadott Individuális mitológia című performansz-sorozatában fotókat és diákat használt, előadásait fotókkal dokumentálta. Mostani munkájában 1975-ös konceptjének egy összesített és felújított változatát adja elő, a hetvenes években használt diáival, fotóival és „konceptuális módszerének” a felhasználásával. A művész – a mindig felmerülő „megbízhatatlan narrátor”, a szemtanú, a kreátor – az emlékezés és a paradigmatikus szerkezetek széthullásának, jelentéseltolódásának tudatában emlékszik és egészíti ki emlékeit. Az emlékezés darabokra hullott romjain egy új művet hoz létre.

A Játsszad újra Drozdik, táncolj az emlékdarabok pengéin! az archaikus kutatás rekonstruktív módszerével építi újra a múltat, közte saját múltját is. Egy új alkotás, amelynek forrása az 1975-77 közötti performanszok és azok képi anyagának diái és fotói.