ENGLISH
Kezdőlap/ Események/ KEDVEZŐ FELTÉTELEK – minikonferencia

KEDVEZŐ FELTÉTELEK – minikonferencia

A Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című kiállításhoz kapcsolódva Gellér Judit és Zsámboki Miklós, a kiállítás kurátorai „Kedvező feltételek” címmel egész napos konferenciát szerveznek. A meghívott előadók két szekcióban az archívum, illetve az ösztöndíj témáját járják körül.

(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)
(Fotó: Capa Központ)

KEDVEZŐ FELTÉTELEK szakmai minikonferencia

2017. január 07. szombat, 10:15 h

10:15h A Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj története – Zsámboki Miklós

10:45h Létrehozni egy archívumot – Gellér Judit

Az elmúlt két- három évtizedben – amióta sokak számára vált nyilvánvalóvá, hogy több fénykép készül, mint amennyit kezelni lennénk képesek – számos fotográfiával foglalkozó teoretikus figyelme fordult az archívumok felé. Az archívumok (gyűjtemények, leltárak) a gyűjtés, az osztályozás, a csoportosítás, a strukturálás igényével jönnek létre, jellegzetesen az emlékezet megtartásának, az emlékeztetésnek és a megőrzésnek a helyei. Mindeközben az archívum magát a hiányt – az információk töredékes mivoltát – is jelképezi, hiszen gyakran több a hiányzó információ, mint maga az egyébként is kérdéseket felvető lelet.  Az archívumokkal és az archiválással kapcsolatos kérdések az utóbbi években azok digitalizációjára irányulnak.

A Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című kiállítás kapcsán, a jubileumra létrehozott on-line archívum nem csak egybegyűjti, megismerhetővé és kutathatóvá teszi az elmúlt huszonöt év ösztöndíjas munkáit, de a kiállítás bezárása után is lehetővé teszi azok áttekintését. Előadásomban az archívum létrehozásának szükségszerűségét, körülményeit, az archiválási gyakorlatból adódó tapasztalatokat vizsgálom egy tágabb kontextusból.

11:15h Lyuk az életrajzon – Mélyi József

Gádor Béla 1958-ban írt szatírájának csak a címét kölcsönözte az előadás, nincs szó sem karrieristákról, sem az eltitkolt múltról. A lyuk az életrajzon mint cím csupán egy tényre utal: gyakran előfordul, hogy művészek, ezen belül fotográfusok néhány munkát vagy egy egész műcsoportot kiradíroznak vagy kitakarnak az életművükből. Elpusztítják, elrejtik, vagy egyszerűen – időlegesen vagy végleg – nem törekednek arra, hogy nyilvánosságra kerüljön. Milyen motívumok húzódhatnak meg a törlés és kitakarás gesztusa mögött? Milyen szerepet játszik az intézményrendszer a lyuk létrejöttében és befoltozásában? Az előadás elsősorban a magyar fotográfia elmúlt évtizedeiből vett példákon keresztül vizsgálja az életműveket, és kísérletet tesz arra, hogy a Pécsi József ösztöndíjasok munkáiból készült archívumból kiindulva életmű-mintázatokat találjon a magyar fotográfiában.

11:45h Processzusok és képformák – Perenyei Monika

A rövid, 20 perces expozéban olyan, a rendszerváltás évtizedeiben kibontakozó alkotói folyamatokról lesz szó, amelyekben a fotográfia médiumának használata kritikai látásmóddal társul: legyen az kép- illetve médiumelméleti, vagy szociálisan elkötelezett.

Az alkotói processzussal összefüggésben a műtípusok-képformák problémaköre is szóba kerül majd: a fotografikus kép elasztikusságának ismeretében ugyanis felmerül a műtípusok és képformák használatának kérdése, úgy a lehetőségeknek, mint rutinszerű rögzülésüknek tekintetében.

A „fotóművészet” fogalom használatából adódó anakronizmusokon túllépve, az előadás tartalma és hangvétele vállaltan személyes, vagyis eddigi tapasztalataimból, kutatásaimból és természetesen preferenciáimból adódik.

12:15h Fotó, mű, tárgy – Horányi Attila

Előadásomban három szó — fotó, mű, tárgy — egymáshoz való viszonyáról gondolkodom majd. Először in abstracto a különböző lehetséges viszonyokat vizsgálom meg: elsősorban is a fotó mint mű, a mű mint tárgy, a fotó mint tárgy kapcsolatot. Nem kétséges, más viszonyok is vannak — a tárgy mint fotó, a tárgy mint mű, a mű mint fotó, és még továbbiak is —; engem mégis az első három érdekel igazán, mert úgy látom, segítségükkel jól le lehet írni néhány fotográfiával kapcsolatos attitűdöt.

Ezt követően in concreto az elmúlt három évtized Magyarországán vizsgálom majd e viszonyokat: arra vagyok kíváncsi, hogy a Pécsi József ösztöndíj 1991-es alapítása előtt, illetve ma, 2016-ban mely viszonyok dominálnak inkább, volt-e e tekintetben átrendeződés az ösztöndíj 25 éve alatt, és ha volt, abban mennyire vettek részt az ösztöndíjban részesült alkotók, illetve ösztöndíjas munkáik.

Szünet

13:15h Kerekasztal-beszélgetés: az ösztöndíj működése és kritikája

Moderátor: Csatlós Judit

Beszélgetők: Bácsi Róbert László, Erdei Krisztina, Gyenis Tibor

14:30h Záró tárlatvezetés kuratóriumi tagokkal

Csizek Gabriella, Korniss Péter és Petrányi Zsolt