ENGLISH
Kezdőlap/ Események/ Mome Doktori Agora 3.

Mome Doktori Agora 3.

A MOME Doktori Iskola harmadik alkalommal rendezi meg nyilvános műhely-rendezvényét, a Doktori Agorát, melynek keretében az egyetem közössége és a külsős érdeklődők megismerkedhetnek az iskolában folyó kutatások egy-egy tematikusan válogatott szeletével.
Minden érdeklődőt, MOME doktori tanulmányokon gondolkodót, társadalmi vállalkozót, kutatási/tervezési partnereket keresőt szeretettel várunk.

VÍZIÓK – 0.1 előadások
10.00 – 13.00

Moderátor: Horányi Attila PhD és a témavezetők

Vágvölgyi Noémi: Többrétegű képek – Képek közötti kommunikáció vizuális integrációval
Témavezetők: Balla Dóra DLA és Veres Bálint PhD
Az ember ábrázolási és percepciós képességeit, módszereit vizsgálva, a látványt felfogó és értelmező rendszerünk rugalmasságát veszem alapul egy új típusú képi megjelenítés kialakításához. Szándékom egy intenzív kommunikációs helyzet létrehozása, gerjesztése két kép, vizuális tartalom között, azok egy felületen történő összeépítésével.
A formai integráció szándéka ellenére mindig nyitott kérdés marad, hogy a képek miként fognak hatni egymásra. Alkotóként ezt a kérdésfeltevő, szituációteremtő szerepet tartom érdekesnek és fontosnak.

Zagyvai Sári: Termelt természet – digitális táj
Témavezetők: Szalontai Ábel DLA és Veres Bálint PhD
A valós fizikai és a számítógépes tér különböző átmeneteinek és mintázatainak vizsgálata foglalkoztat. A témához szorosan kapcsolódik a tájkép aktuális kérdéseinek kutatása, úgy mint az interneten terjedő uniformizált természetábrázolás vagy a mindennapi ember vágyott képei az ideális tájról. Érdeklődésem kiterjed a technika alkotta tájakra, a bit számítógépek szaggatott tereire és a kvantumszámítógépek rendszerszerű terének vízióira.

Kazi Roland: Analóg technikák a kortárs képalkotás perspektívájában – technológia és tudomány a művészettel karöltve
Témavezető: Szirtes János DLA
Diplomamunkámból kiindulva, kutatásomat egyrészt a mozi előtti korból származó mozgó, vagy a mozgás illúzióját keltő tárgyak újrafelfedezése teszi ki, valamint ezen eszközök átértelmezése, ötvözése a korunk technológiájában és művészetében fellelt kinetikus lehetőségekkel. Az első két dolgozatomat javarészt az inspirációszerzés határozta meg, így a médiumok fejlődéstörténetével, valamint a kortárs művészetben felbukkanó kinetikus, interaktív és optikai művekkel az egyes alkotóikon keresztül foglalkoztam. A hagyományos és az innovatív technológia fúzióján belül célom egy klasszikus narratíva modern problémákra való reflektálásának beágyazása. Az elkészült tervek alapján, a továbbiakban szükséges a finanszírozási források meghatározása, a megfelelő szakemberek bevonása a projektbe, valamint az elkészült munka minél szélesebb körű prezentálása.

VÍZIÓK – 0.2 előadások
14.00 – 16.00

Moderátor: Szentpéteri Márton PhD és a témavezetők

Bánóczki Tibor: Kisköltségvetésű animációs nagyjátékfilmek: Kalandorok, őrültek, felfedezők
Témavezető: Fülöp József DLA
A kétezres évek digitális forradalma alapvetően változtatta meg az animációs filmkészítést. A számítógépes technika sokak számára elérhetővé tette az addig nehézkes, bonyolult, időigényes műfajt. A filmnyelvi, esztétikai, – és nem utolsó sorban filmkészítési – metódusok változásai a rövidfilmekben jelentek meg először, de nem kellett sokat várni, hogy az animációs nagyjátékfilmek terén is innovatív és meglepő fordulatokat eredményezzenek. Ez a forradalom jelen pillanatban a szemünk előtt zajlik, évről-évre kitermelve fontos, a műfajt megújítani szándékozó alkotókat és alkotásokat.

Ringeisen Dávid: recollective – A közösségi emlékezet virtualizálása
Témavezetők: Fülöp József és Illés Anikó
A kutatás alapvetése, hogy napjainkban egyre gyorsuló ütemben devalválódik mindaz az ismeretuniverzum, ami a kis közösségekben évezredeken át szájhagyomány útján generációról generációra adódott át. A cél az, hogy csökkenjen a fiatal generációk “identitás deficitje”, a közösségi emlékezet virtualizációjával lehívható és interaktívan megismerhető formában. A prezentációban pedig arra keresem a választ, hogy milyen eszközökkel lehet vizualizálni a közösség saját múltjáról alkotott narratíváinak komplex, organikusan egymásba fonódó teljességét.

Helyszín: Capa Központ
Az esemény időpontja: 2016. november 23. 10.00-16.00