ENGLISH
Kezdőlap/ Fehér Dávid megnyitóbeszéde (részlet)

Fehér Dávid megnyitóbeszéde (részlet)

Fotó: Capa Központ

 

A reflexió művészete – Perneczky Géza konceptuális műveiről (részletek)

Perneczky az egész régió egyik legszélesebb látókörű fiatal műkritikusaként pályája kezdetétől fogva a művészet fogalmának értelmezésével foglalkozott: konceptuális fordulata után alkotott művei ennyiben műkritikusi életművét folytatják és egészítik ki, mindemellett beilleszthetők a régió művészetének konceptuális törekvései közé. Perneczky munkásságában a teória és a művészet, a reflexió és a produkció folyamatos dialektikus egymásra hatása figyelhető meg: kritikusként és teoretikusként reflektál saját művészi tevékenységére, művészi tevékenysége által árnyalja kritikusi álláspontját.

Kölni emigrációja után, 1970 végétől az identitáskeresés mint program meghatározta a gyökeresen új közegbe kerülő Perneczky mindennapjait. Talán erre utal a művész saját tükörképét játékosan-ironikusan analizáló, szó szerint önreflektív Tükör (1972) sorozat, vagy a Yes-No Strategy és a Yes-No Concept című dialektikus fénykép-sorozat is, amelyeken a „yes” és „no” feliratú jelzőtáblák az útkeresés eszközeiként jelennek meg. Egyszerre tűnnek logikai-filozófiai feladványoknak és személyes dilemmák képi megfogalmazásának. Az identitás keresése persze nemcsak a művész személyes identitására vonatkozik, hanem a művészet változó identitására is.

A művészet és a művészi alkotás Perneczky fotóművein mint kísérletező játék, Friedrich Schillert parafrazeálva, mint a „képzelőerő szabad játéka” jelenik meg. Mindemellett a távoli ablak közelhozott tükörképe előhívja az elvágyódás melankolikus érzetét, miközben a buborékok törékenysége és súlyos tartalommal megtöltött üressége a művészet végére vonatkozó kételyekre és dilemmákra is reflektál. A „művészetbuborékok” Perneczky művészi életművének talán legfontosabb darabjai, amelyek napjainkban éppúgy újabb és újabb jelentésrétegekkel gazdagodnak, mint a hidegháború éveiben.

 

Elhangzott a Tükrök – Perneczky Géza konceptuális fotográfiája az 1970-es évekből című kiállítás megnyitóján 2019. október 16-án a Capa Központban.