ENGLISH
Kezdőlap/ FUTURES – Adatvédelem, adatkezelési szabályok

FUTURES – Adatvédelem, adatkezelési szabályok

Adatkezelő a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)
Érintett, aki az Adatkezelő által meghirdetett FUTURES, Európai Fotográfiai Platform 2021 pályázatra jelentkezik, a jelentkezéssel együtt a személyes adatait megadja, és ezzel a pályázaton részt vesz.

Az Érintett által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Az adatkezelés célja: a FUTURES, Európai Fotográfiai Platform 2021 pályázati kiírásában meghatározott ösztöndíj pályázatra jelentkezők azonosítása, a pályázati elbírálás és zsűrizés feladatainak ellátása, a pályázatra benyújtott anyagok, képek felhasználása során a szerzők azonosítása, a felhasználási jogok biztosítása.

Adatfeldolgozó: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Az Adatfeldogozó végzi a pályázat technikai lebonyolítását, technikai kezelését. Az Érintett a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezelje.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli. Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a pályázat benyújtásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a pályázat lebonyolítása, a pályázat eredményének kihirdetése. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok törlésre kerülnek. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A pályázaton kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő magánszemélyek vehetnek részt. A megadott adatok valódiságáért és teljességérért a pályázó felel. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.