ENGLISH
Kezdőlap/ III. Fotóutca Fesztivál – Konténerkiállítások és installációk

III. Fotóutca Fesztivál – Konténerkiállítások és installációk

A Fotóutca Fesztivál ideje alatt kiállítótérré változik az utca: a kihelyezett konténerekben kifejezetten a Fesztivál idejére létrehozott kiállításokat tekinthetnek meg a fesztivál teljes időtartama alatt.

@everydaybudapest kiállítás és vetítés 

Budapest mobilfotókon 

Mitől lesz egy város az otthonod? Mit veszel észre a városban, ahol élsz? Mire irányítod a figyelmet? Egy részlet, egy ház, a járólapok, vagy az itt élő emberek ihletnek meg? A forgalmas nevezetességek vagy épp a titkos találkozóhelyek fognak meg? Az ismerősök teszik emlékezetessé a helyszíneket, vagy pont az ismeretlenek?

Ha azt mondjuk Budapest, s te behunyod a szemed, milyen kép ugrik be?

A Capa Központ 2014-ben csatlakozott az Afrikából indult és lassan az egész világot átívelő The Everyday Projects kampányhoz. A Fotóutca Fesztivál idején felkért fotográfusok készítettek és készítenek mobilfotókat Budapesten, amelyeket az @everydaybudapest Instagram oldalára és a Capa Központ Facebook galériájába töltenek fel folyamatosan. A kiállításon a 2014-2016 között készült képek közül válogattunk, míg a kijelzőn az aktuális képfolyamot lehet követni.  

Instagram feed: http://instagram.com/everydaybudapest

Kiállítók az @everybudapest feederei:

2014 – 2016: Andok Tamás (@thbxmn), Ajpek Orsi, Bognár Krisztián (@koolkasko), Bódis Krisztián, Dombovári Judit (@budapeststreetphotography), Csudai Sándor, Hajdú D. András, Hirling Bálint, Hlinka Zsolt, Hernádi Levente, Kasza Gábor (@kaszagabor), Kovács Krisztina (@budapestianfloors), Kummer János, Kurucz Árpád, Máté Péter, Móricz-Sabján Simon (@smoricz), Mudra László, Nemcsik Dávid (@davidnemcsik), Nándorfi Máté, Pályi Zsófia, Stiller Ákos, Szabó Balázs, Temesi Ádám (@adamtemesi)
2017: Csizik Balázs, Végh László, Rácmolnár Milán, Csudai Sándor, Nyíri Juli, Kovalovszky Dániel, Koronczi Endre, Hermann Ildi

 

Akt és erotika privátfotókon

Válogatás a Fortepan gyűjteményéből (18+)

A kezdetben kémiai és fizikai tudáshoz, bonyolult apparátusok használatához köthető fotográfiai képkészítés a huszadik század közepére a hétköznapi élet részévé is vált. A könnyen kezelhető automata fényképezőgépek elterjedésével a privátképek készítése is egyre gyakoribb lett. A privátfotók mint kulturális tárgyak, többnyire nem nyilvános vagy művészi szándékkal, általában magáncélra készített képek, melyek a család vagy a szűkebb baráti kör kontextusában bírnak fontossággal. Különösen érdekes ezért a Fortepan.hu on-line fotóarchívum, mely nyilvánosan tesz elérhetővé és a Creative Commons CC-BY-SA-3.0 licensz alatt szabadon felhasználhatóvá privátfotókat.

A motívumaik szerint csoportosítható, tipologizálható privátfotók visszatérő ábrázolási témája a mezítelen test. A különböző kultúrákban és történelmi korszakokban nemcsak maga az idealizált testkép, hanem a test ábrázolásának módja és megítélése is nagyon változatos formákat ölt. A Fortepan.hu huszadik századot átölelő, több tízezres fotógyűjteménye kis mennyiségben, de szintén tartalmaz erotikus és aktfotókat, melyek az archívumban külön címkét is kaptak. A kendőzetlenül ábrázolt test, szimbóluma lehet a szépségnek, a vonzerőnek, a csábításnak, a szemérmesség levetkőzésének, a védtelenségnek, de eszköze lehet a szerelmi praktikáknak, sőt a pornográfiai iparnak is. A privátfotók esetében a meztelen testről készített képek készítésének szándéka éppúgy lehet a modell lehető legelőnyösebb bemutatása, mint a leleplezés, a tabuk ledöntése, vagy épp egy humoros gesztus. (Gellér Judit, kurátor)

Felhasznált irodalom: Szegő György: Privátfotó: szimbólumszótár, Theater Art Fotó, Budapest, 1998.

Akt- és erotikus fotók a Fortepan gyűjteményéből (18+) http://maimanohaz.blog.hu

 

Elkülönülés / Elkülönítés

Válogatás a MOME Fotográfia BA harmadéves hallgatók munkáiból

Minden igazi megismerés az idegenség tapasztalatával kezdődik. Azonban az, hogy hogyan navigálunk a körülöttünk létező világban, pontosan sohasem határozható meg, valami mindig eltéríthet vagy elcsábíthat még akkor is, ha előre kijelöltük a céljainkat és a megadtuk a koordinátákat. Hiába használjuk a hagyományosan rendelkezésünkre álló térképeket és eszközöket a világ észleléséhez és megismeréséhez, mégis azt tapasztalhatjuk, hogy látásunk néha elhomályosul, a bizonytalanság pedig állandó útitársunkká válik. 2017 őszi szemeszterében a BA harmadéves fotós hallgatókkal közös bolyongásba vágtunk. Megcéloztuk, hogy kérdéseket teszünk fel és válaszokat keresünk az elkülönítés és elkülönülés, a szegregáció látható és tapasztalható jelenségeire. Kiindulópontként feltételeztük, hogy a szegregáció bizonyos esetekben eredményezheti az érintett csoportok, közösségek vagy éppen társadalmak egymáshoz fűződő kapcsolatrendszerének erősödését. Kihívást jelentett saját vizsgálataink tárgyának egyre pontosabb meghatározása, emellett kiemelten fontos volt, hogy az objektív ábrázolás igénye és a kifejezés gesztusainak szubjektivitása közötti összefüggéseket, különbségeket folyamatosan vizsgáljuk. A világ eddig számunkra idegen, új szeleteit kerestük, és ezek megismerése által talán önmagunkhoz is közelebb léptünk.

A program a MOME Fotográfia tanszék “Megtartó erő” kiválósági programjához kapcsolódik.
Kiállító hallgatók: Horváth Attila, Luzsicza Fanni, Sivák Zsófia
Témavezető: Szalontai Ábel DLA
A kiállítás kurátora: Fátyol Viola

 

Pékhiba

A Budapesti Metropolitan Egyetem másodéves, alkotói specializációra járó, fotográfia szakos hallgatóinak kiállítása
A kiállítás fotografikus alapú álló és mozgóképes munkákat mutat be. Az elmúlt 15 évben bekövetkezett technikai fejlődés radikális folyamatokat indított el a kommunikációban. E változásoknak a társadalomra gyakorolt hatásaiból az egyik terület a képekhez való viszony, a befogadás megváltozása. Ennek a megváltozott érzékelésnek két eleme is a kiállítás témája. A címben megjelenő két fogalom külön-külön értelmezése is alapvető kérdéseket vet fel. A mi a kép kérdése például nem csak a művészet, hanem az antropológia, agykutatás és más tudományterületek témája is. A fotografikus kép technikai kép; kapcsolata a hibával, a tökéletlenséggel, az esetlegessel, vagy a váratlannal ismert. Ezen kiállítás művei azonban jóval kiterjedtebben értelmezik a hiba fogalmát, minthogy az megnyugtató és egyszerű magyarázatot adjon a világ összetettségére. (
Szabó Dezső)

A Pékhiba című kiállítás résztvevői a Budapesti Metropolitan Egyetem másodéves, alkotói specializációra járó, fotográfia szakos hallgatói.

Kiállítók névsora: Borsos Mátyás, Déry Ágoston, Greskovits András, Lázár Dóra, Matolcsi Fédra, Nagy Iringó, Pekár Áron, Szabó Levente, Szabó Zsófia, Vida Szabolcs

 

Kiss Gergely: Provisional 

A Kaposvári Egyetem fotográfia szakos hallgatójának kiállítása

A Provisional című projekt nagyvonalúan az európai művészet alapvető tételeire kérdez rá úgy, hogy a fotografikus képalkotás alapvető – a fizikával kapcsolatos – tételeit alkalmazza nem konvencionális módon. Az idő számbavétele fundamentális kérdése a művészeteknek, s ez különösen érvényes a fotográfiára, ahol az idő, mint a készítés ideje határozottan megmutatkozik az elkészült képben.

A fotográfus által alkalmazott módszer lehetőséget ad arra, hogy az alkotás létrehozásának folyamata felgyorsítva mutatkozzon meg, kezdet és vég így nemcsak sűrítve, hanem dinamikusan, egy történetet elmesélve is jelen van. Felgyorsult, pontosabban mesterségesen felgyorsított világunkat imitálja ez a mediális kísérlet, amely a műalkotás örökidejűségét kérdőjelezi meg, annak időbe vetettségéről szól. Ennek elsősorban  nem esztétikai, hanem morális következményei vannak, hitről, manipulációról gondolkodtatnak el.

A másik alapvetés a természet utánzásának kérdése, amelynek variációival tele a művészet története. Projektjében az alkotó, a fénykép, vagyis a nyomat problémáját is elemzi annak a világnak a természeti képén keresztül, amelyet mi nem látunk vagy nem is akarunk látni. Portréi olyan objektív lenyomatok, mely szándékai szerint kizárnak minden egyéb tényezőt.

A kortársakról készített halotti maszkként megjelenő képek, bár egyenes utalások az élet-halál, múlt-jelen és jövő fogalmaira, mégis nyitottan hagyják az értelmezés lehetőségét a befogadó számára. A Provisional sorozatban az arcok úgy vannak jelen mint egy ujjlenyomat. Ezáltal magához a természethez kapcsolódnak, és nem egy másik alkotással helyettesítik azt. Ragaszkodnak a fotográfia objektivitásához egy olyan világban, amelyben az objektivitás lehetősége végleg illúzióvá vált.  (Uhl Gabriella, művészettörténész)

konzulens: Gyenis Tibor

projektvezető: Károly Sándor Áron

 

Meet Lab 

WOOD FX – köztéri VJ állomás a Meet Labbel

Mit is csinál egy VJ? Hogy működnek az effektusok amiket a videóklippekben látunk? A fényművészet és a kortárs látványkultúra közötti átmenetként, milyen világokat rejthet az élőben létrehozott kép? Forma és mozgástanulmányok két kézzel építve, avagy bepillantás a valósidejűen manipulált mozgóképek világába.

Workshop: április 22. szombat 10:00-13:00 és 14:00-17:00

VJ és performatív mozgókép workshop – forma és mozgástanulmányok létrehozása egyszerű eszközökkel (10-30 perces turnusokban, előzetes regisztráció nem szükséges

 

Miénk itt a kép! 

Legyen saját kiállításod a Fotóutca Fesztiválon!

15 perc hírnév helyett másfél óra hírnév! Amatőr és profi fotográfusok egyaránt lehetőséget kapnak a kiállításra. A Capa Központ által kihelyezett rakodókonténerben a Fotóutca Fesztivál ideje alatt minden második órában új tárlat nyílik, ezzel lehetőséget biztosítva a 15 alkotónak saját képeinek bemutatására, és egy egyéni megnyitó megtartására. (Jelentkezés és részletek)

 

Olvadj be!

( Fotó: Capa Központ )

Olvadj be a Capa Központ világába! Öltözz be és készíttess képet magadról és barátaidról egy optikai illúziót idéző háttérben!

 

 

 

 

 

Pictorial Collective 

A Pictorial Collective magyar fotóriporterek csoportja. Létrejöttét az motiválta, hogy olyan fotográfiai közösség alakuljon, amelyben a tagok egymástól függetlenül, de egymást inspirálva, egymást erősítve dolgozhatnak. Célunk, hogy tagjaink egyéni látásvilága, emellett egymáshoz közel álló fotográfiai gondolkodásmódja tegye kiemelkedő szakmai műhellyé a Pictorial-t.

Tagjaink hisznek abban, hogy a fotográfusok tanúk és hírvivők. Fontos számunkra a mindennapi helyzetek, a különféle társadalmi problémák bemutatása egyéni véleménnyel és látásmóddal.

A kollektívát jelenleg 10, számos nemzetközi és magyar díjjal rendelkező fotóriporter alkotja. Mindannyian saját érzéseikre és benyomásaikra támaszkodva láttatják az általuk választott témákat – a legkülönbözőbb társadalmi és földrajzi környezetekben. – www.pictorialcollective.hu

„Hozd el a képeidet és segítünk válogatni!”

A Pictorial Collective csapatából két óránként más-más taggal beszélgethetsz a munkáidról. Ha épp nem megy a válogatás a képek közt vagy egy sorozatot szeretnél összerakni, de nem igazán tudod még, hogy állj neki. Gyertek, keressetek minket, próbálunk kicsit segíteni.

Fogadóórák:

április 22. szombat
11:00 – 13:00 Pictorial Collective konzultáció: Pályi Zsófi, Urbán Ádám
13:00 – 15:00 Pictorial Collective konzultáció: Pályi Zsófi, Urbán Ádám, Móricz – Sabján Simon
15:00 – 17:00 Pictorial Collective konzultáció: Bácsi Róbert László, Hajdú D. András

április 23. vasárnap
11:00 – 13:00 Pictorial Collective konzultáció: Urbán Ádám, Bácsi Róbert László
13:00 – 15:00 Pictorial Collective konzultáció: Végh László

„Kép-alá”

A konténerben kiállított képeknél elhelyezett papírokra nyugodtan írjatok kitalált képaláírásokat, vagy csak véleményt a képekről.

A Pictorial Collective csapata: Bácsi Róbert László, Darnay Katalin, Hajdú D. András, Mártonfai Dénes, Mohai Balázs, Móricz-Sabján Simon, Pályi Zsófia, Stiller Ákos, Urbán Ádám, Végh László

 

CITYLIFE

Budapest Fotófesztivál 

Urbán Ádám: Szomorú park, 2014, digitális fotó

A 2017 tavaszán első alkalommal megrendezésre kerülő Budapest FotóFesztivál két hónapot átívelő kiállítás-sorozat keretében mutatja be a kortárs és a klasszikus magyar, valamint a nemzetközi fotográfia értékeit, újdonságait, kiállítási lehetőséget nyújtva a  fotóművészek különböző generációinak, elsősorban a fiatal alkotóknak.

A Citylife konténerkiállítás a városi életre, hétköznapokra született reflexiók mentén vizsgálja a metropoliszok miliőjének hangulatát, jelenségét. Az alkotók snapshotokon keresztül mesélnek érzelmekről, emlékekről, az urbánus létről.

Kiállító művészek: GÁTI György, HARTYÁNYI Norbert, KISS Emese, MUCSY Szilvia,  RÁCMOLNÁR MIlán, SZOMBAT Éva, URBÁN Ádám