ENGLISH
Kezdőlap/ Jelentésfelügyelet

Jelentésfelügyelet

„A hatalom kommunikációs formáiban rejlő erő és erőtlenség – legfőképpen ez érdekel.”
Gerhes Gábor

Gerhes Gábor korábbi kiállításán, a Neue Ordnungon bemutatott képzeletbeli titkos társaságok helyett most a nyíltan működő elnyomórendszerek mechanizmusait vizsgálja. Megfigyelései középpontjában a különböző rezsimek és a kormányzásuk alá tartozó egyének közti kommunikációs folyamatok állnak.

A nyelv mint az emberi információcsere alapvető eszköze Gerhes számára egyszerre téma és médium is. Ezúttal a nyelvész kíváncsiságával és kérdéseivel fordult a szavakhoz, attitűdjét pedig Victor Klemperer a Harmadik Birodalom nyelvéről írt könyvének hatására alakította ki.

Legújabb szövegalapú alkotásai azokat a magasztos eszméket képviselő fogalmakat láttatják, amelyeket a különböző rezsimek gyakran (ki)használnak és reciklálnak. Anyaföld. Szépség, erő, igyekezet, készenlét, kitartás, lojalitás… – Gerhes kiszakítja ezeket a szavakat a mindenkori szövegkörnyezetükből, és a galériatérbe, vagyis egy kitüntetett figyelmi pozícióba helyezi, de nem áll meg itt. Ezek a munkák olyan konceptuális művek, amelyek egyszersmind objektek vagy installációk is, tehát esetükben nemcsak a képzőművészeti közegbe átemelt szöveg hordozza az üzenetet, hanem az is, ahogyan és amin az megjelenik. A tipográfiai tervezés, a hordozófelületek anyagminőségei és az installációs megoldások szándékosan zavarják meg, majd irányítják a (szöveg)értelmezés folyamatát.

Gerhes a Harmadik Birodalom kommunikációs stratégiájának egy másik fontos elemére, a német nemzetiszocialista művészetpolitika vezérelveit láttató, propagandacéllal létrehozott képzőművészeti kiállításokra is utal nagy méretű videomunkájában. A Birodalmi Művészeti Kamara elnöke, Hitler kedvenc festője, Adolf Ziegler triptichonját parafrazeáló művével egyszerre mutatja meg az államilag támogatott és az elutasított, pellengérre állított művészek megítéléséért is felelős konzervatív zsánerfestő művészi kvalitását, és teszi elemzés tárgyává a diktátor személyes ízlését.

A kiállításon szereplő nem szövegalapú objektek közül az eredeti és eljövendő formájukat csak sejtető mahagónifa keresztek az uralmi rendszerek és a nagy tömegmozgató erővel bíró egyházi intézmények viszonyát tematizálják. A Gerhes gyermekkori arcképét ábrázoló, 1964-ben készült herendi porcelántál pedig kivételes keletkezéstörténetével vezet be a Kádár-korszakban vezető pozíciót betöltő káderek és beosztottjaik közti kommunikáció – csak részben megírt – történetébe.

gerhes__P1020842_resied
gerhes__P1020842_resied
Gerhes_Gabor_portre_resized
Gerhes_Gabor_portre_resized