ENGLISH
Kezdőlap/ Kiállítások/ Bőrödön viseled

Bőrödön viseled

Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai

A kiállítás megtekinthető:
2014. szeptember 30. – 2014. november 2.
Capa Központ
Kurátor: Oltai Kata

Társadalmiságunk egyik legfontosabb összetevője, hogy a körülöttünk lévő jelenségeket, a világban zajló folyamatokat, saját cselekvéseinket – és az azokhoz segítségül hívott kellékeket – jelentéssel ruházzuk fel. Ezek, az emberi közösségek által vont szabályok társadalmi normákként definiálódnak, olyan konstrukciókká, melyekhez igazíthatjuk viselkedésünket és megjelenésünket. Ezen előre megadott sémák közül választhat az egyén: az értelmezés maga a sémák közüli választás, és felhasználás. Az identitás társadalmi és politikai konstrukciók terepeként nem statikusan meghatározott, hanem folyamatosan mozgásban lévő és változó konstrukció. Műveletek, választások, technológiák terméke, mely operál egyrészt a biológiai-fizikai-testi énnel, másrészt az én tudatával (self).

A Bőrödön viseled. Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai című kiállítás azt a kérdéskört járja végig, hogyan építjük fel az egyéniségünket, melyet kifelé mutatunk környezetünknek; mit jelentenek a kényszerítő vagy szabadon választott társadalmi szerepek és a nekik megfeleltetett jelzőrendszerek; a testhatárok eltolása vagy kiterjesztése; a test, mint médium üzenetjellege. Hogyan épül fel kulturális identitásunk, hovatartozásunk, milyen jelentéssel ruház fel a többségi társadalom vagy egy szubkultúra bizonyos ruhadarabokat, teststilizálást, kellékeket. Hogyan teremt “egyenruhákat” meghatározott társadalmi rítusokhoz, melyek később eszközül szolgálnak az adott gyakorlat kritikájaként. A testtel, a genderrezsimmel, az intézményesült szerepleosztásokkal, közmegegyezéssel és divatokkal, szubkultúrákkal vagy tekintéllyel kapcsolatos konstrukciók történetiségét vizsgálja, azok változékonyságát, kikezdését, vagy éppen kiszolgálását a hazai vizuális kultúrában.

A fogyasztói kultúra kialakulásával olyan ideológiai és kulturális változások zajlottak le itthon is, melynek során az identitás és az énnel kapcsolatos műveletek radikális fordulatot vettek. Nemcsak bonyolult külső és belső folyamat zajlott, melyben a performativitás, a cserélgethetőség és az árucikk jelleg felerősödött, hanem jelenleg is zajlik, a 2010-es évek közepén, a konstrukciók újragyártása, a normativitás újradefiniálása.

A kiállítás a közelmúlt, a Magyarországon nem sokkal a rendszerváltás előtt megindult gazdasági és társadalmi változások kezdetétől von ívet és vizsgálja az identitás és az azt meghatározó hatalmi struktúrák viszonyát, egymás mellett bemutatva a képzőművészeti fotográfia és riportfotó rokon érdeklődésű alkotóinak munkáit. (Oltai Kata)

UrbanTamas_Pillango
UrbanTamas_Pillango
pillango_2
pillango_2
VelleditsEva_Zsuzsi
VelleditsEva_Zsuzsi
bugac
bugac
UjjZsuzsi_eskuvo
UjjZsuzsi_eskuvo
fitness_oltar
fitness_oltar
koronczi_baseball
koronczi_baseball
BarakonyiSzabolcs_flex
BarakonyiSzabolcs_flex
FabriciusAnna_Pekek
FabriciusAnna_Pekek
140307 SCA 010
140307 SCA 010

Alkotók:
Arató Alíz, Bánkuti András, Barakonyi Szabolcs, Cseke Csilla, Csontó Lajos, Dér András és Hartai László, Eperjesi Ágnes, Fabricius Anna, Fátyol Viola, Gáldi Vinkó Andrea, Gerber Pál, Gerhes Gábor, Gőbölyös Luca, Hajdú D. András, Király Tamás, Kenguru, Koronczi Endre, Kurucz Árpád, Mitro Lilla, Nagy Kriszta x-T, Pintér Márta, Szabó Benke Róbert, Szent-Iványi Réka, Szombat Éva, Ujj Zsuzsi, Urbán Tamás, Várnagy Tibor, Velledits Éva, Vékony Dorottya – Farkas Júlia, Vinkler Zsuzsi, Zana Krisztián