ENGLISH
Kezdőlap/ Kiállítások/ CAPAZINE – LET’S PET!

CAPAZINE – LET’S PET!

A kiállítás megtekinthető:
2023. március 2. – augusztus 20.
Kedd–péntek: 13–18 óra • Szombat–vasárnap: 10–18 óra
Hétfőn és ünnepnapokon zárva.

Helyszín: Capa Központ – Project Room
Kiállító alkotók:
BEZSELICS-BÉKÉSI Ildikó, DIÓSI Máté, GAJEWSZKY Anna, HOLLÓ Zsuzsa, KISS Richárd, PÓCSIK Andrea, SIMON Iringó, SPANYÁR Judit, SZALAY Krisztina, SZÁSZ Lilla, TÓTH Richárd
Kurátorok: Miklósvölgyi Zsolt, Mucsi Emese

Együttműködő partner: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

„Tárt szemmel szemlélik az állatok
a Nyitottat. Csupán a mi szemünk
fordult visszára, s áll létünk szabad
kijárata körül, mint egy kelepce.
Mi van kívül, nem tudjuk, csak az állat
képéről, hiszen már a csecsemőt
megfordítjuk, hogy váltig csak a formát
lássa – nem a Nyitottat, ami oly mély
az állat arcán. Nem tud a halálról.
Azt csak mi látjuk. De a szabad állat,
az más: mögötte rejlik pusztulása,
s előtte – Isten; s ha vonul, örök-
létben vonul, mint a vizek vonulnak.
De elénk soha, egy napra se tárul
a tiszta Tér, amelyben a virágok
örökké nyílnak.”[1]

Állatiasság, állatosítás, állattá válás – az Animal Studies egy viszonylag új keletű tudományterület, amely e ritkán hallott fogalmak mentén kutatja az ember–állat viszonyokat, az „állat” ember által létrehozott reprezentációit, valamint azt az általános kérdést is, hogy mit jelent embernek lenni. Ennek keretében különféle tudományközi módszerekkel vizsgálják az állatokat és reprezentációjukat, beleértve a művészettörténetet, az antropológiát, a biológiát, a történelmet, a pszichológiát, a muzeológiát, a filozófiát, a kommunikációt, a szociológiát, a filmet és a fotográfiát. A fotográfia kiváló forrás, hiszen a felfedezése óta használjuk az állatok megfigyelésének és megörökítésének eszközeként. Charles Darwin angol természettudós 1872-es Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése című munkáját – amelyben az emberi arckifejezések és gesztusok evolúciós gyökereit vizsgálta – gyermekekről, mentálisan visszamaradott páciensekről és főemlősökről készített feljegyzései mellett, különleges tematikus fényképgyűjteményére alapozta. A könyv így nem csak az etológia, a neurobiológia, a kommunikációelmélet és az érzelemkutatás egyik alapműve, de fotótörténeti mérföldkőnek is tekinthető, lévén az egyik első olyan tudományos kiadvány, amelyben állatfotók is szerepelnek.

Svetlana Alpers amerikai művészettörténész szerint már a fotográfia legkorábbi művelői is úgy gondolták, hogy a festészethez és más képzőművészeti műfajokhoz képest a fénykép megadja a természetnek azt a hatalmat, hogy közvetlenül, emberi interpretácó nélkül reprodukálja önmagát.[2] E felfogás értelmében a fényképészet nem csupán a természetről alkotott korábbi elképzeléseinket, de egyszersmind az emberközpontú vizuális kultúra újragondolását is előmozdította. A jelenkori filozófiai gondolkodásban, valamint ezzel párhuzamosan a kortárs művészeti diskurzusokban is végbemenő, a természet és kultúra mesterséges megkülönböztetését megkérdőjelező poszthumanista fordulat korszakában fel kell tennünk a kérdést: vajon a természetről alkotott technikai képeink egyúttal nem tekinthetőek-e emberképeknek is? És megfordítva: vajon az ember önmagáról készített képei természetképek is egyben? Hol húzódnak, illetve vannak-e még egyáltalán, e kétféle képtípust, a természetit és az emberit egymástól elválasztó határok, vagy inkább e kategóriák közötti átmenetek korszakába léptünk át?

A fenti kérdések halmozottan érvényesek a fotográfia egyik meghatározó műfaja, a természetfotózás, még közelebbről az állatfotózás vizsgálatának esetében, hiszen a környezetünkben élő állatok ábrázolása a legősibb idők óta jelen van kultúránkban, napjainkban pedig a velük való foglalkozás a jövővel kapcsolatos alkotói kísérletezések egyik alapvető területe. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által rendszeresen megjelentetett CAPAZINEkiadvány immáron ötödik számának, valamint az abból készülő kiállításnak ezért a LET’S PET! alcímet adtuk. A LET’S PET! zine és kiállítás, valamint az azokat előkészítő, fél éven át zajló workshopok központi témái az állat, az állati és az emberi érzékelés, az ember és az állat együttélésének formái, változatos viszonyai, illetve azok fotografikus bemutatása voltak. A workshopok során a résztvevők és az előadók különböző tudományterületek eszközeivel vizsgálták e témákat, az állat-ember barátságtól kezdve a haszonállatok sorsán át az internetet felrobbantó cicukás-kutyulis képekig.

Miklósvölgyi Zsolt & Mucsi Emese

A CAPAZINE LET’S PET workshop vezetői és a kiállítás kurátorai

_

A CAPAZINE LET’S PET! workshopon közreműködtek:

A műhelymunka vezetői:
Miklósvölgyi Zsolt, az Artportal főszerkesztője
Mucsi Emese, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kurátora

Meghívott előadók:
Marta Bogdanska lengyel képzőművész, fotográfus, filmrendező, kulturális menedzser martabogdanska.com
Nemes Z. Márió költő, kritikus, esztéta esztetika.elte.hu/nemes-z-mario
Szalai Dániel fotográfus danielszalai.com

[1] Phillip Prodger: Darwin’s Camera: Art and Photography in the Theory of Evolution, Oxford University Press, Oxford, 2009. xxiv.

[2] l. Svetlana Alpers: Hű képet alkotni (Ford. Várady Szabolcs), Corvina, Budapest, 2000. 68–69.

[1] Rainer Maria Rilke: Duinói elégiák, Nyolcadik elégia (Ford. Rónay György), Európa Kiadó, Budapest, 1983. 264.

 

Diósi Máté: Cím nélkül, 2022
Diósi Máté: Cím nélkül, 2022
Diósi Máté: Postumus, 2022
Diósi Máté: Postumus, 2022
Gajewszky Anna: Mi vasárnap vágunk tyúkot, 2022
Gajewszky Anna: Mi vasárnap vágunk tyúkot, 2022
Gajewszky Anna: Mi vasárnap vágunk tyúkot, 2022
Gajewszky Anna: Mi vasárnap vágunk tyúkot, 2022
Holló Zsuzsa: Tapetum Lucidum, 2022
Holló Zsuzsa: Tapetum Lucidum, 2022
Holló Zsuzsa: Tapetum Lucidum, 2022
Holló Zsuzsa: Tapetum Lucidum, 2022
Kiss Richárd: Dioráma, 2023 (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,
Kiss Richárd: Dioráma, 2023 (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,
Kiss Richárd: Dioráma, 2023, (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,
Kiss Richárd: Dioráma, 2023, (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,
Simon Iringó: Társfajok, 2022
Simon Iringó: Társfajok, 2022
Simon Iringó: Társfajok, 2022
Simon Iringó: Társfajok, 2022
Spanyár Judit: Durrell-katalógus, 2022
Spanyár Judit: Durrell-katalógus, 2022
Spanyár Judit: Durrell-katalógus, 2022
Spanyár Judit: Durrell-katalógus, 2022
Szalay Krisztina: Bizonyos tekintetben, 2022
Szalay Krisztina: Bizonyos tekintetben, 2022
Szalay Krisztina: Bizonyos tekintetben, 2022
Szalay Krisztina: Bizonyos tekintetben, 2022
Szász Lilla: Safari,1986-2022
Szász Lilla: Safari,1986-2022
Szász Lilla: Safari,1986-2022
Szász Lilla: Safari,1986-2022
Tóth Richárd: Take Back Control, 2022
Tóth Richárd: Take Back Control, 2022
Tóth Richárd: Take Back Control, 2022
Tóth Richárd: Take Back Control, 2022