ENGLISH
Kezdőlap/ Kiállítások/ Rádóczy Bálint: Piszkos munka

Rádóczy Bálint: Piszkos munka

A kiállítás ingyenesen megtekinthető:
2017. március 21. – 2017. április 30.
mindennap 11 és 19 óra között.
Ünnepnapokon zárva.
Capa Központ – Project Room
Kurátor: Gellér Judit

Piszkos munka. Valakinek ezt is el kell végeznie. A piszkos munka többnyire olyan dolgokat takar, amikkel az emberek kevésbé szívesen foglalkoznak, holott a felesleg, a többlet feldolgozása, átalakítása és maga az átalakulás is szerves részét képezi mindennemű körforgásnak. A tömegmédiumok, a televízió, az internet, az utcai hirdetések keltette képi zaj éppoly erős hatást gyakorol a mindennapokra, mint a kortárs vizuális művészet nyelvére és eszköztárára. A technikai képek előállításának és gyártásának egyszerűsödése, könnyű hozzáférhetősége magával hozta a képek túltermelését és ezáltal a felesleg képződését is.

Rádóczy Bálint egyszerre reflektál a globalizáció okozta gazdasági, társadalmi problémákra és a kortárs művészeti gyakorlatok egyes aspektusaira, gesztusaira. Fényképei szemetet, hulladékot ábrázolnak, melyek ilyen módon eltávolítva valós pozíciójuktól, esztétikus látványként jelennek meg és egzisztenciális kérdéseket vetnek fel: mit tartunk eldobandónak, vagy épp mi válik feleslegessé, mit tartunk értéknek és mi pusztán piszok? A szövegek magának az alkotásnak, az alkotói létnek a dilemmáit vetik fel. A képek hordozója, az utcára szánt plakát formátuma utal a pillanatnyiságra, arra a rövid időtartamra, melyet ezen képek befogadásával tölthetünk. Eközben maga a performansz, a plakátok felragasztása lassú és hosszú folyamat, mely során az alkotó közvetlen kapcsolatba lép a képekkel. A felületek egymásra ragasztása során az egyes képek és szövegek csupán rövid ideig láthatók, mely nem teszi lehetővé az elidőzést, s így az egymásra rakodó rétegek a gyors fogyasztás és az eltűnés folyamatát is felmutatják.

A Piszkos munka című, határokat, határterületeket feszegető performansz és installáció reflexióra és önreflexióra késztet, magában rejti a fogyasztói társadalom, a médium és a sokszor elitista műtárgypiac bírálatát is. Rádóczy Bálint alkotói állásfoglalása szerint azonban mindez nem kritika: „A szemétnek megvan az a képessége, hogy tükrözzön emberi lélekállapotokat, hogy reflektáljon a tudás természetére, logikára, etikára, ismeretelméletre, a mulandóságra, a folytonosságra és a tökéletlenségekre. Abban, amit csinálok, nincs kritika. Pusztán láthatóvá teszem a civilizációnk ezen aspektusát, az érme másik oldalát, ami így talán önmagáról mond kritikát.” (Gellér Judit)

Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work
Rádóczy Bálint: Piszkos munka / Dirty work

Rádóczy Bálint független vizuális kutató. 1977-ben született Budapesten. Baselben (Svájc), Göteborgban (Svédország) és Pécsett dolgozik. Tízéves korában szerezte első művészeti ismereteit a pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolában. Felsőfokú tanulmányait a Kodolányi János Főiskola Kommunikáció-és médiatudomány, illetve a Szegedi Tudományegyetem Szabad bölcsészettudományi karán folytatta, mesterdiplomáját a Zürichi Művészeti Egyetemen kapta meg 2014-ben. Tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, művészeti vezetője és alelnöke a pécsi Apolló Mozi Alapítványnak.