ENGLISH
Kezdőlap/ Kiállítások/ Távolhatás // Action at a Distance

Távolhatás // Action at a Distance

A kiállítás ingyenesen megtekinthető: // Free admission:
2018. április 19. – 2018. május 19. // April 19 – May 19, 2018
mindennap 11 és 19 óra között. // Every day 11 am – 7 pm
Ünnepnapokon zárva. // Closed on public holidays.
Capa Központ – Project Room
Kurátor: // Curator: Gintarė Krasuckaitė
Kiállító művészek // Exhibiting artists: Morten Barker, Emanuel Cederqvist, Philipp Meuser

Parallel projektmenedzser // Parallel project manager: Virágvölgyi István | Projektkoordinátor // Project coordinator: Lugosi Blanka | Kiállításépítés // Installation: Foncsorozó Egyesület | Fordítás // Translation: Bakonyi-Tánczos Vera | Lektorálás // Proofreading: Boronyák Vivien | Grafikai tervezés, arculat // Graphic design, corporate identity: Halász Gabi

Távolhatás

A távolhatás egy fizikai fogalom: két egymástól távol eső tárgy vagy pólus közti, fizikai kapcsolatteremtés nélkül létrejövő kölcsönhatás.

Ez a folyamatos interakció a fotós és az általa rögzített táj között olyan ábrázolást tesz lehetővé, amely óhatatlan szubjektivitásában sem válik el teljesen a helyszín dokumentációszerű, objektív bemutatásától. Ahogy Lewis Baltz is megfogalmazza, a táj végtelen lehetőséget biztosít az elmélyült elemzésre, mert a megfigyelők nézőpontjai szerint változik. Morten Barker, Emanuel Cederqvist és Philipp Meuser munkái is többek egyszerű tájképeknél.

A hely által eleve meghatározott sejtelmesség és bizonytalanság felfedezése jelenik meg Meuser Waiting for Buyan (Buyanra várva) című sorozatában. Buyan egy mitikus sziget, amely valószínűleg a ténylegesen létező, németországi Rügen-szigetnek felel meg. A hiedelem szerint innen erednek a különböző időjárási jelenségek, és az univerzum középpontját jelölő mágikus Alatyr-kő is itt található. Ugyan számos történet kering a szigettel kapcsolatban, Buyan létezésének még sincs egyértelmű bizonyítéka, így a sejtések és a találgatások narratívája fonódik köré.

Cederqvist The Margin of Error (Hibahatár) című projektjének képei nem a tényleges helyet és annak fizikai jellemzőit helyezik előtérbe, inkább a svédországi Sarek Nemzeti Park vizuális sajátságait tükröző utalásként értelmezhetők. Itt veszett nyoma Emanuel Hofling svéd meteorológusnak 1917-ben. Cederqvist saját fényképei mellett a XIX. század végén és a XX. század elején készült archív fotókkal is dolgozik. Ezek a képek egy múltbéli sorsot rekonstruáló alkotó szándékát tükrözik, aki az őt körülvevő tér változásait értelmezve töpreng saját jelenlétéről.

Barker Hiroshima mon amour (Szerelmem, Hirosima) című munkáját az azonos című Alain Resnais-film ihlette. Ahogy a film egy dialógus Férfi és Nő között, a kép is tekinthető egyfajta vizuális párbeszédnek két különböző eredetű táj, a Föld (a hirosimai atomrobbanás után) és a Hold felszíne között. Barker ezt a struktúrát használva ötvözi a megfigyelt és a konstruált táj elemeit egy sajátos vizuális rendet alkotva ezzel.

Az itt bemutatott fotográfiai projektek a romantikus tájkép és a különböző vizuális kódokat keverő kollázs műfajai között egyensúlyoznak. A rétegesen felépített munkák lépésről lépésre vezetnek el a vizuális percepció határain túli jelenségek megértéséhez. A nézés aktív látássá válik, a vizuális élmény pedig impulzust ad az elmélkedésre és a reflexióra. Így a tájkép, amely a fotózásban monotonnak tekinthető, többszintű térként tárul fel. A kiállításon a hely a kutatás, az idő érzékelése és a mitikus örökség forrásává válik, így biztosítva megfelelő környezetet a felfedezéshez és a vizsgálódáshoz.

 

A kiállítás a PARALLEL Európai Fotográfiai Platform projekt részeként jött létre.

© Morten Barker: Fragment from Hiroshima Mon Amour
© Morten Barker: Fragment from Hiroshima Mon Amour
© Emanuel Cederqvist: The Gap Between from series The Margin of Error.
© Emanuel Cederqvist: The Gap Between from series The Margin of Error.
© Philipp Meuser: Waiting for Buyan, Archeology
© Philipp Meuser: Waiting for Buyan, Archeology

Action at a Distance

Action at a distance is a concept in physics that describes the ability of two distant poles or objects to affect each other from a distance without being in physical contact.

Such interaction between the photographer and the landscape creates the possibility of representation which – while being inevitably subjective – does not enturely diverge from the objective documentation of the site. As Lewis Baltz puts it, the scenery offers an infinite opportunity for a more profound analysis as it changes according to the observer’s point of view. The works of Morten Barker, Emanuel Cederqvist, and Philipp Meuser are also more than simple landscapes.

The discovery of uncertainty and conjuncture predetermined by a site is revealed in Meuser’s series Waiting for Buyan. Buyan is a mythical island, which probably corresponds to the actual island of Rügen in Germany. It was described as the source of all kinds of weather phenomena as well as the place where the magical stone Alatyr, the center of the universe, can be found. It is surrounded by many stories but, since there is no clear evidence of the existence of Buyan, a narrative of wonder permeates.

Cederqvist’s project The Margin of Error does not focus on a given location or its physical qualities, but rather, his images can be interpreted as reflections on the visual notion gained at the Sarek National Park in Sweden. This is where the meteorologist Emanuel Hofling disappeared in 1917. Besides his images, Cederqvist also works with archival photographs taken at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. These images reflect the intent of an artist reconstructing his own past as he contemplates his own presence in relation to the space changing around him.

Barker’s work Hiroshima mon amour is inspired by the movie of the same name by Alain Resnais. Just like the film is a story told as a dialogue between Him and Her, the image can be observed as a visual conversation between two different landscapes – the Terrestrial (Hiroshima after the nuclear explosion) and the Lunar. Using this structure, Barker combines elements of the observed and constructed landscape to form a particular visual order.

The exhibited photography projects balance between the genres of romantic imagery and collages of visual codes. The works are constructed as layers that lead to comprehension beyond visual perception. The act of viewing becomes active, and the visual experience gives an impulse to thinking and reflecting. The landscape, which in photography can be perceived as monotonic, is opened as a multilayered space. In the exhibition Action at a Distance, the site becomes a source of research, an experience of time, and a mythological heritage; it creates an environment for the process of discovery and exploration.

Exhibiting artists: Morten Barker, Emanuel Cederqvist, Philipp Meuser

The exhibition was realised as the part of the PARALLEL European Photography Platform project.