ENGLISH
Kezdőlap/ Sajtószoba/ Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016

Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016

Huszonöt éve támogatja a fotográfiával foglalkozó alkotók pályakezdését a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj. A Capa Központ átfogó kiállítással és egy hiánypótló digitális archívum létrehozásával emlékezik meg a jubileumi évfordulóról.

Negyedszázad. Ennyi idő telt el a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991-es létrehozása óta. Az állami támogatást, amelynek célja, hogy „segítse az önálló művészeti tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához”, (Pályázati felhívás, 2016) mára több mint száz alkotó nyerte el. A jubileum kapcsán a fotográfia műfajának népszerűsítése és a magyar fotográfusok bemutatása mellett elkötelezett Capa Központ egy átfogó kiállítást mutat be.

Az ösztöndíjat és a támogatással született munkákat bemutató reprezentatív tárlat két fontosabb részből, a művek egy kurátori válogatásából és az évfordulóra létrehozott digitális archívumból áll. A kiállítás kronologikus rendezésben mutatja be az elmúlt huszonöt év kiemelkedő fotográfiai alkotásait, szempontokat kínálva a fotótechnika, a műtárgyak formai megjelenése, illetve az alkotói attitűdök, a témaválasztások, művészeti tendenciák változásainak körvonalazásához. A jubileumra létrehozott archívum egybegyűjti, megismerhetővé és kutathatóvá teszi az elmúlt huszonöt év ösztöndíjas munkáit.

Az archívum: http://pecsiosztondij.capacenter.hu/
A kiállítás: http://capacenter.hu/kiallitasok/pecsi-25-pecsi-jozsef-fotomuveszeti-osztondij-1991-2016/

A kiállítás kurátorai: Gellér Judit és Zsámboki Miklós
A kiállítás megtekinthető: 2017. január 8-ig.

 

Gellér Judit és Zsámboki Miklós kurátorok a kiállítás koncepciójáról:

A Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című tárlat célja egyfelől az, hogy bemutassa az elmúlt huszonöt év ösztöndíjas eredményeit, másfelől, hogy magát a pályakezdést segíteni hivatott állami ösztöndíjat, annak értékítéleteit, hatékonyságát állítsa a vizsgálat középpontjába. Mennyiben és miként éri el a pályázati kiírásban szereplő célkitűzéseit az ösztöndíj? Milyen munkák megvalósítását tartották támogatásra érdemesnek a jelentkezőket elbíráló szakmai kuratóriumok? Milyen változások figyelhetők meg az alkotói intenciókban és a művészeti tendenciákban?

A kiállítást megelőző kutatómunka során vált láthatóvá az ösztöndíjas anyagok feldolgozatlansága, az egységes dokumentáció hiánya. Ebből kiindulva a kiállítás két fontosabb egységből áll: egy kurátori válogatásból, illetve az évfordulóra létrehozott archívumból. A huszonöt éven átívelő szelekció huszonöt, a pályát el nem hagyó, a hazai, vagy akár a nemzetközi szcénában releváns módon jelenlévő alkotó fotósorozatát mutatja be. Mivel a kiállítás a teljesség érdekében a kezdetektől a legutóbbi pályázati kiírásig terjedő időszakot lefedi, ezért alkotói karrierjüknek ma különböző szakaszaiban járó fotósok pályakezdő sorozatai képezik a válogatást.

A rendezés során az ösztöndíj három korszakát különböztettük meg.
A támogatást 1991 és 2001 között elnyerő alkotók ma már a magyar fotótörténet megkerülhetetlen, kanonizált alakjai.
A 2001–2010-es időszak ösztöndíjasai mostanra befutott fotósok, kialakult életművel a hátuk mögött; nemcsak a kiállítóterekben, hanem a sajtóban, illetve a hazai fotósképzésben is aktívan jelen vannak. Az első két generáció esetében tehát az ösztöndíjas munka múlt idejű, a kezdetekre való visszatekintés.
A támogatásban 2010 után részesülő alkotóknál ugyanakkor jelen időben érhető tetten a sikeresnek ígérkező pályakezdés pillanata.

 

A kiemelés során fontosnak tartottuk, hogy a válogatás az elmúlt huszonöt évben született ösztöndíjas munkák egy jellegzetes szeletét mutassa be, tegye visszakövethetővé a fotótechnika változásait, világítson rá az alkotói attitűdök alakulására és a munkákban megjelenő művészeti, illetve társadalmi problémákra.

A kiállítást az archívum teszi maradéktalanná: az ösztöndíjasok teljes névsora mellett átfogó képet ad az ösztöndíj támogatásával született munkákról. Ez az online archívum egy olyan hiánypótló adatbázis, amely a kiállítás bezárása után is kutatható marad, valamint folyamatosan bővül mind a korábbi, hiányzó munkákkal, mind pedig az újonnan születő alkotásokkal.

Mindezek tükrében a Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című kiállítás felmutatja egy huszonöt éve töretlenül működő ösztöndíj értékeit és eredményeit, és annak célkitűzését szem előtt tartva lehetővé teszi  mind az ösztöndíjas munkáknak, mind pedig az ösztöndíj történetének vizsgálatát.

 

A kiállító alkotók:
Barakonyi Szabolcs, Barcza Gergely, Barta Zsolt Péter, Bartha Máté, Biró Eszter, Bozsó András, Drégely Imre, Ember Sári, Erdei Krisztina, Fabricius Anna, Gyenis Tibor, Hermann Ildi, Illés Barna, Kasza Gábor, Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Pályi Zsófia, Péter Ildikó, Stiller Ákos, Szabó Dezső, Szalontai Ábel, Szilágyi Lenke, Szombat Éva, Telek Balázs, Vékony Dorottya

Az archívumban szereplő alkotók:
Ács Alíz Veronika, Ádám József, Alpern Bernadett Anna, Ambrus Miklós, Bácsi Róbert László, Barakonyi Szabolcs, Barcza Gergely, Barta Zsolt Péter, Bartha Máté, Bartis Attila, Beöthy Balázs, Bérczi Zsófia, Bielik István, Biró Eszter, Bócsi Krisztián, Bozsó András, Cseh Gabriella, Csoszó Gabriella, Dezső T. Tamás, Dezső Tamás, Drégely Imre, Elek Judit Katalin, Ember Sári, Eperjesi Ágnes, Erdei Krisztina, Fabricius Anna, Farkas Antal, Fátyol Viola, Fekete András, Fekete Zsolt, Floszmann Attila, Gábor Enikő, Gáldi Vinkó Andrea, Gárdi Balázs, Göbölyös Luca, Gyenis Tibor, Gyurján Eszter, Haid Attila, Hajdu András, Hajdú D. András, Hajdú József, Hamarits Zsolt, Hangay Enikő, Hartyányi Norbert, Hermann Ildi, Hernád Géza, Hirling Bálint, Illés Barna, Illés Katalin, Kállai Márton, Kalmár Lajos, Kasza Gábor, Kemenesi Zsuzsanna, Kiss Péter, Kiszely Krisztián, Koleszár Adél, Kovács Melinda, Kovalovszky Dániel, Kóczán Gábor, Kudász Gábor Arion, Kurucz Árpád, Lábady István, László Gergely, Magyar Ádám, Major Ákos, Marinka Zsuzsanna, Mártonfai Dénes, Máté Balázs, Miskolczi Emese, Molnár Zoltán, Móricz Simon, Mucsy Szilvia, Nagy Tamás, Németh Dániel, Németh Hajnal, Németh Péter, Páhi-Fekete Noémi, Pályi Zsófia, Pecsics Mária, Péter Ildikó, Pettendi Szabó Péter, Pók István, Porkoláb Zsófi, Rajcsányi Artúr, Ridovics András, Robitz Anikó, Rosta József, Schmied Andrea Gabriella, Simon Márk, Simonyi Balázs, Síró Lajos, Soltész István, Sopronyi Gyula, Stiller Ákos, Surányi Miklós, Szabics Ágnes, Szabó Benke Róbert, Szabó Dezső, Szabó Sarolta, Szabó Zoltán, Szalontai Ábel, Szász Lilla, Szilágyi Lenke, Szmola Adrienn, Szombat Éva, Szűcs Tibor, Telegdy Zoltán, Telek Balázs, Tengölics László, Tolvaj Panna, Tóth Szilvia, Török András, Tundó Klára, Turay Balázs, Vancsó Zoltán, Váradi Viktor, Varga Gábor Ákos, Végh László, Vass Tamás, Vékony Dorottya, Vollmuth Krisztián, Wechter Ákos, Zana Krisztián, Zöld László