ENGLISH
image desc

Pictorial 10

2021. szeptember 19-ig

A Pictorial Collective immár tizenegy éve működik, néha ugyan változó, de mindig összetartó közösséget formáló tagjaival. A három alapító, Bácsi Róbert László, Móricz-Sabján Simon és Szabó Bernadett célja egy olyan fotográfiai közösség létrehozása volt, amelyben a tagok egymástól függetlenül, mégis egymást inspirálva dolgozhatnak, folyamatos párbeszédet generálva nemcsak saját munkájukról, hanem a modern fotóriport elméleti és gyakorlati kérdéseiről is.

image desc

E világból való – Elképzelt alternatív kartográfiák

2021. szeptember 19-ig

A feltörekvő médiaművészek legfrissebb munkáit bemutató kiállítás alternatív térképészeti gyakorlatok segítségével gondolja újra saját geopolitikai környezetünket. A művészek személyes történetek és politikai ügyek mentén mutatják be a szubjektivitás és a földrajz szoros kapcsolatát. Az alkotók a nyilvános és privát zónák vizsgálatával azt térképezik fel, hogy a térrel és a hellyel való érintkezés révén miként folyik szakadatlan diskurzus az identitásokról. A térképeket minden művész állandó fejlődésben lévő, folyamatos kutatás és felülvizsgálat alatt álló, élő dokumentumként közelíti meg. Munkájuk együttesen tárja fel, hogy a kartográfiai gyakorlatok miként segíthetik elő a tudás új formáinak és a jelentésalkotás új rendszereinek kialakulását.

image desc

Koholt és törékeny jövő

2021. szeptember 19-ig

A Koholt és törékeny jövő című kiállítás öt olyan művészt mutat be, akik a múlt és a jelen mulandóságát rekonstruálják annak érdekében, hogy eligazodjanak törékeny világunkban és új víziókat hozzanak létre a valóságról. A félretájékoztatás és az ökológiai kudarcok globális növekedése arra ösztönzi ezeket a művészeket, hogy a múltba ássanak, úgy tárják fel a jelen szemcsés, elmosódott rétegeit. Ahelyett, hogy a közvetlen környezetüket fényképeznék, inkább különböző, mélyen személyes vagy épp számukra teljesen idegen anyagokat tartalmazó archívumokkal dolgoznak. Az archív szöveg- és képkombinációk elforgatásával, kitágításával és átrendezésével egy sokkal bizonytalanabb és árnyaltabb jövő vízióját vetítik elénk.

image desc

Surányi Miklós: Overview effect

2021. október 16-ig

Surányi Mihály talált látványokat, hétköznapi tárgyakból épített poetikus kompozíciókat gyűjt egybe inventáriumában: a szívószál végén megjelenő csillagos égboltot, fekete lyukként tátongó pecsétpárnát, kulcslyukon áteresztett napfogyatkozást, holdfelszín színű ponyvát. A földi élményekről készített szimulákrum-kollekciója a kozmikus visszapillantás szemléletformáló erejével bír, úgy, hogy mentes mindattól a pátosztól, ami az űrbéli tapasztalatot jellemzi.

image desc

André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képei

André Kertész – saját bevallása szerint – mindent, ami művészetét, látásmódját, személyiségét megalapozta, meghatározta. amiből majd nyolc évtized alkotásai táplálkoztak, azt Szigetbecsén és a környező becsei tájban szerezte. A Kertész által válogatott képekből mutatunk meg most hetven darabot, a Szigetbecsei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.